ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด้วยในวันที่ 2 ม.ค. 62 สำนัก ก.ต. จะย้ายที่ทำการจากศูนย์ราชการ อาคารเอ แจ้งวัฒนะ ไปที่ทำการแห่งใหม่ ณ บริเวณอาคารจอดรถสำนักงานศาลยุติธรรม (ชั้น 1) ถ.รัชดาภิเษก หากมีข้อขัดข้องในการติดต่อประสานงาน สามารถติดต่อได้ที่ 08 9204 7690 (ผู้อำนวยการ) และ 08 1361 4679 (หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการ) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สรุปรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันมิให้ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในห้องพิจารณาคดี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)


สรุปรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันมิให้ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในห้องพิจารณาคดี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)


เอกสารแนบ