หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่ ก.ต. 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม  
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
ข้อบังคับ  
หนังสือเวียน  
ติดต่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยที่ก.ต.รับรอง  
การเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ทาง E-mail  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข่าว กบข.  
รายชื่อ ก.ต.  
รายชื่อ อ.ก.ต.  
ผู้ดูแลระบบ 

  

 

QR Code สำหรับเข้า Web ก.ต.

แผนที่สำนัก ก.ต.

 

 

บัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ   24 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2948 )
ข่าวการเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ   7 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2627 )
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย การสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 21883 )
ตารางวิชาที่ใช้สอบผู้ช่วยฯ ๓ สนาม   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 25719 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 22/2558   5 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1698 )
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการสอบขอเขียน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘   1 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1504 )
การปรับฐานข้อมูลสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติและรับรองสิทธิให้ Undo   30 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1077 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ฯ ๓ สนาม พ.ศ. ๒๕๕๘   29 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 19200 )
การเลือกซ่อมกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ   18 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1787 )
ประกาศสำนักนายก และคำสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว   14 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 10367 )
แนวทางปฏิบัติกรณีการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์   11 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 767 )
ข่าวความคืบหน้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โครงการ UNDO   10 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1116 )
ข่าว กบข. (วันที่ ๗ ก.ย. ๕๘)   7 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2333 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 21/2558   1 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 5655 )
ว 573 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีที่ยังมิได้เป็นผู้วายชนม์   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1650 )
บำเหน็จดำรงชีพ   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 2662 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 20/2558   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5099 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี7 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4459 )
ข่าวการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2558   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5470 )
บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี7เพิ่มเติม)   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4476 )
บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี6เพิ่มเติม)   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4059 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี 8)   17 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 6659 )
บัญชี 7   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 7170 )
บัญชี 6   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 7130 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
  :: วันที่ 19 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6451 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
  :: วันที่ 4 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 4003 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)