หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่ ก.ต. 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม  
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
ข้อบังคับ  
หนังสือเวียน  
ติดต่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยที่ก.ต.รับรอง  
การเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ทาง E-mail  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข่าว กบข.  
รายชื่อ ก.ต.  
รายชื่อ อ.ก.ต.  
ผู้ดูแลระบบ 

 

 

QR Code สำหรับเข้า Web ก.ต.

แผนที่สำนัก ก.ต.

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ฯ ปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๓ สนาม   17 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 42020 )
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ๓ สนาม ๒๕๕๘   16 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 18216 )
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย การสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 19719 )
ตารางวิชาที่ใช้สอบผู้ช่วยฯ ๓ สนาม   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 22499 )
แผนที่แสดงอาคารจัดสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 3 สนาม ปี 2558   29 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 2779 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2558   27 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4492 )
บัญชี ๕   27 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4294 )
บัญชี ๔ เพิ่มเติม   27 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 3148 )
แผนผังที่นั่งสอบและอาคารสอบ ในการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘   23 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 8598 )
การตรวจสอบวิชาเลือกของผู้สมัครสอบ ฯ (สนามเล็ก) พ.ศ. ๒๕๕๘   22 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1671 )
การเข้าและออกจากห้องสอบของผู้เข้าสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5415 )
บัญชี ๔   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5576 )
บัญชี ๓ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 3326 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 16/2558   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4014 )
บัญชี ๓ เพิ่มเติม   14 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5354 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 15/2558   13 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 6127 )
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติม รายชื่อข้าราชการตุลาการที่ได้รับแจ้งจากศาลต่าง ๆ ซึ่งแสดงความประสงค์เลือฯ   7 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 3471 )
บัญชี ๓   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5899 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2558   29 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 7214 )
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๗   25 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2246 )
รายชื่อข้าราชการตุลาการที่ได้รับแจ้งจากศาลต่าง ๆ ซึ่งแสดงความประสงค์เลือกกลับไปใช้สิทธิในบำเหฯ   25 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2382 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2558   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 5036 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี2)   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 4811 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี1)   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 3979 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
  :: วันที่ 19 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4421 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
  :: วันที่ 4 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 3787 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)