หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่ ก.ต. 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม  
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
ข้อบังคับ  
หนังสือเวียน  
ติดต่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยที่ก.ต.รับรอง  
การเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ทาง E-mail  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข่าว กบข.  
รายชื่อ ก.ต.  
รายชื่อ อ.ก.ต.  
ผู้ดูแลระบบ 

 

 

QR Code สำหรับเข้า Web ก.ต.

แผนที่สำนัก ก.ต.

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ฯ ปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๓ สนาม   17 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 45719 )
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ๓ สนาม ๒๕๕๘   16 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 20460 )
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย การสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 20452 )
ตารางวิชาที่ใช้สอบผู้ช่วยฯ ๓ สนาม   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 23937 )
บำเหน็จดำรงชีพ   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1839 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 20/2558   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 2885 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี7 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 2525 )
ข่าวการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2558   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4178 )
บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี7เพิ่มเติม)   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 3138 )
บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี6เพิ่มเติม)   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 2908 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี 8)   17 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4821 )
บัญชี 7   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5947 )
บัญชี 6   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5763 )
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติม รายชื่อข้าราชการตุลาการที่ได้รับแจ้งจากศาลต่าง ๆ ซึ่งแสดงความประสงค์เลือฯ   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 2433 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18/2558   4 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5594 )
แผนที่แสดงอาคารจัดสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 3 สนาม ปี 2558   29 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 3116 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2558   27 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5952 )
บัญชี ๕   27 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 6059 )
บัญชี ๔ เพิ่มเติม   27 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4070 )
แผนผังที่นั่งสอบและอาคารสอบ ในการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘   23 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 8996 )
การตรวจสอบวิชาเลือกของผู้สมัครสอบ ฯ (สนามเล็ก) พ.ศ. ๒๕๕๘   22 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1773 )
การเข้าและออกจากห้องสอบของผู้เข้าสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5653 )
บัญชี ๔   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 6447 )
บัญชี ๓ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 3938 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
  :: วันที่ 19 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4856 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
  :: วันที่ 4 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 3870 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)