สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐.

โทร. ๐๒-๑๔๒-๔๓๓๓ | โทรสาร. ๐๒-๑๔๓-๙๓๒๓
อีเมล์. ojdc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 4,012,377