หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่ ก.ต. 
อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม  
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
ข้อบังคับ  
หนังสือเวียน  
หนังสือรับรอง  
ติดต่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยที่ก.ต.รับรอง  
การเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ทาง E-mail  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข่าว กบข.  
คณะอนุกรรมการตุลาการ ฯ เพื่อพิจารณาการหาเสียง  
รายชื่อ ก.ต.  
รายชื่อ อ.ก.ต.  
ผู้ดูแลระบบ 

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๖ เข้าสอบปากเปล่าในวันเสาร์
ที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๗ โดยให้ไปรายงานตัว

ในเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา โดยเปลี่ยนสถานที่รายงายตัว
จากห้องประชุม บ.ย.ส. ชั้น ๘ เป็นห้องประชุม ๑ ชั้น ๖
อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ
ายตุลาการศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
QR Code สำหรับเข้า Web ก.ต.

 แผนที่สำนัก ก.ต.ข่าวทั่วไป | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗   22 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 2356 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗   8 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 4508 )
ข่าวสำนัก ก.ต. เครื่องราชฯ ปี 2556 การเข้าเฝ้าพระราชทานเครื่องราชฯ (ม.ปช.) (ม.ว.ม.) และ (ป.ช.)   8 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 2090 )
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เพิ่มเติม)   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1481 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแฯ   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2268 )
แจ้งเตรียมการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖   25 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2811 )
ประกาศฯรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนฯ พ.ศ.๒๕๕๖   23 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 20164 )
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2242 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 5510 )
คำสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว วาระ ๑ เม.ย. ๒๕๕๗   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 5371 )
บัญชีสับเปลี่ยนศาลช่วยราชการผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่ ๖๑ รอบที่ ๒ (หลังแลกเปลี่ยนศาล)   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 3096 )
บัญชีสับเปลี่ยนศาลช่วยราชการผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่ ๖๑ รอบที่ ๒ (ก่อนแลกเปลี่ยนศาล)   10 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2594 )
การขอรับคืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ฯ (สนามใหญ่)   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1777 )
ประกาศให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ พ.ศ 2556   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2599 )
แก้ไขหนังสือนำส่งบัตรเลือก ก.ต.   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 799 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 4221 )
คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาการหาเสียง   26 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 1158 )
บัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น ก.ต. (ประวัติย่อ)   25 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 2541 )
ข่าวเลือก ก.ต.ให้เผยแพร่ข้อมูล   25 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 1476 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗   24 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 4763 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
  :: วันที่ 4 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 2022 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)