หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่ ก.ต. 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม  
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
ข้อบังคับ  
หนังสือเวียน  
ติดต่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยที่ก.ต.รับรอง  
การเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ทาง E-mail  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข่าว กบข.  
รายชื่อ ก.ต.  
รายชื่อ อ.ก.ต.  
ผู้ดูแลระบบ 


 

 

QR Code สำหรับเข้า Web ก.ต.

แผนที่สำนัก ก.ต.

 

 

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย การสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 15612 )
ตารางวิชาที่ใช้สอบผู้ช่วยฯ ๓ สนาม   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 16648 )
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติม รายชื่อข้าราชการตุลาการที่ได้รับแจ้งจากศาลต่าง ๆ ซึ่งแสดงความประสงค์เลือฯ   7 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 791 )
บัญชี ๓   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 3562 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2558   29 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 5428 )
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๗   25 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 1841 )
รายชื่อข้าราชการตุลาการที่ได้รับแจ้งจากศาลต่าง ๆ ซึ่งแสดงความประสงค์เลือกกลับไปใช้สิทธิในบำเหฯ   25 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2104 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2558   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 4397 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี2)   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 3881 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี1)   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 3195 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี2 พ.อาวุโส)   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2679 )
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (UNDO) ของสฯ   16 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 1221 )
บัญชี ๑ (พ.อาวุโส)   16 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2545 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2558   15 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 3874 )
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗   10 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 1987 )
แนวทางการปฏิบัติในการรับคืน หรือการคืนเงินให้รัฐ   3 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 1657 )
แนวทางการแต่งตั้งผู้บริหารศาล ในวาระ 1 ตุลาคม 2558 (แก้ไข)   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2365 )
แบบแสดงความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการชั้น 3 ในวาระ 1 ตุลาคม 2558   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1294 )
แบบแสดงความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการชั้น 4 ในวาระ 1 ตุลาคม 2558 (แก้ไข)   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1174 )
แบบแสดงความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการซึ่งอยู่ในเกณฑ์เลื่อนชั้น 3 เป็นชั้น 4 ในวาระ 1 ตุลาคฯ   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 991 )
หนังสือสอบถามความประสงค์โยกย้ายวาระ 1 ตุลาคม 58 ของข้าราชการตุลาการชั้น 3 (พร้อมรายชื่อผู้ที่ขฯ   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1432 )
หนังสือสอบถามความประสงค์โยกย้ายวาระ 1 ตุลาคม 58 ของข้าราชการตุลาการชั้น 4 (พร้อมรายชื่อผู้ที่ขฯ   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1445 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
  :: วันที่ 19 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3761 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
  :: วันที่ 4 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 3684 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)