หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่ ก.ต. 
อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม  
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
ข้อบังคับ  
หนังสือเวียน  
หนังสือรับรอง  
ติดต่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยที่ก.ต.รับรอง  
การเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ทาง E-mail  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข่าว กบข.  
คณะอนุกรรมการตุลาการ ฯ เพื่อพิจารณาการหาเสียง  
รายชื่อ ก.ต.  
รายชื่อ อ.ก.ต.  
ผู้ดูแลระบบ 

 


 


QR Code สำหรับเข้า Web ก.ต.

 แผนที่สำนัก ก.ต.ข่าวทั่วไป | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗   8 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 3162 )
ข่าวสำนัก ก.ต. เครื่องราชฯ ปี 2556 การเข้าเฝ้าพระราชทานเครื่องราชฯ (ม.ปช.) (ม.ว.ม.) และ (ป.ช.)   8 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1811 )
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เพิ่มเติม)   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1342 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแฯ   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2128 )
แจ้งเตรียมการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖   25 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2702 )
ประกาศฯรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนฯ พ.ศ.๒๕๕๖   23 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 19340 )
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2177 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 5329 )
คำสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว วาระ ๑ เม.ย. ๒๕๕๗   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 5086 )
บัญชีสับเปลี่ยนศาลช่วยราชการผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่ ๖๑ รอบที่ ๒ (หลังแลกเปลี่ยนศาล)   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2986 )
บัญชีสับเปลี่ยนศาลช่วยราชการผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่ ๖๑ รอบที่ ๒ (ก่อนแลกเปลี่ยนศาล)   10 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2549 )
การขอรับคืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ฯ (สนามใหญ่)   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1724 )
ประกาศให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ พ.ศ 2556   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2501 )
แก้ไขหนังสือนำส่งบัตรเลือก ก.ต.   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 795 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 4140 )
คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาการหาเสียง   26 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 1152 )
บัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น ก.ต. (ประวัติย่อ)   25 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 2518 )
ข่าวเลือก ก.ต.ให้เผยแพร่ข้อมูล   25 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 1469 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗   24 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 4679 )
บัญชี ๗ หลังแลกเปลี่ยน   19 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 5296 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
  :: วันที่ 4 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 1988 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)