หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่ ก.ต. 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม  
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
ข้อบังคับ  
หนังสือเวียน  
ติดต่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยที่ก.ต.รับรอง  
การเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ทาง E-mail  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข่าว กบข.  
รายชื่อ ก.ต.  
รายชื่อ อ.ก.ต.  
ผู้ดูแลระบบ 

 

 

QR Code สำหรับเข้า Web ก.ต.

แผนที่สำนัก ก.ต.

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ฯ ปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๓ สนาม   17 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 42304 )
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ๓ สนาม ๒๕๕๘   16 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 18338 )
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย การสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 19746 )
ตารางวิชาที่ใช้สอบผู้ช่วยฯ ๓ สนาม   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 22607 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18/2558   4 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 933 )
แผนที่แสดงอาคารจัดสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 3 สนาม ปี 2558   29 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 2825 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2558   27 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4809 )
บัญชี ๕   27 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4596 )
บัญชี ๔ เพิ่มเติม   27 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 3269 )
แผนผังที่นั่งสอบและอาคารสอบ ในการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘   23 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 8632 )
การตรวจสอบวิชาเลือกของผู้สมัครสอบ ฯ (สนามเล็ก) พ.ศ. ๒๕๕๘   22 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1682 )
การเข้าและออกจากห้องสอบของผู้เข้าสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5427 )
บัญชี ๔   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5634 )
บัญชี ๓ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 3348 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 16/2558   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4040 )
บัญชี ๓ เพิ่มเติม   14 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5380 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 15/2558   13 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 6142 )
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติม รายชื่อข้าราชการตุลาการที่ได้รับแจ้งจากศาลต่าง ๆ ซึ่งแสดงความประสงค์เลือฯ   7 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 3491 )
บัญชี ๓   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5913 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2558   29 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 7232 )
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๗   25 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2251 )
รายชื่อข้าราชการตุลาการที่ได้รับแจ้งจากศาลต่าง ๆ ซึ่งแสดงความประสงค์เลือกกลับไปใช้สิทธิในบำเหฯ   25 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2387 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2558   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 5044 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี2)   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 4831 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
  :: วันที่ 19 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4437 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
  :: วันที่ 4 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 3792 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)