หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่ ก.ต. 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม  
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
ข้อบังคับ  
หนังสือเวียน  
ติดต่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยที่ก.ต.รับรอง  
การเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ทาง E-mail  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข่าว กบข.  
รายชื่อ ก.ต.  
รายชื่อ อ.ก.ต.  
ผู้ดูแลระบบ 

  

 

QR Code สำหรับเข้า Web ก.ต.

แผนที่สำนัก ก.ต.

 

 

บัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ   24 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2799 )
ข่าวการเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ   7 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2591 )
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย การสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 21800 )
ตารางวิชาที่ใช้สอบผู้ช่วยฯ ๓ สนาม   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 25615 )
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการสอบขอเขียน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘   1 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1139 )
การปรับฐานข้อมูลสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติและรับรองสิทธิให้ Undo   30 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1036 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ฯ ๓ สนาม พ.ศ. ๒๕๕๘   29 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 18809 )
การเลือกซ่อมกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ   18 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1771 )
ประกาศสำนักนายก และคำสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว   14 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 10050 )
แนวทางปฏิบัติกรณีการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์   11 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 757 )
ข่าวความคืบหน้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โครงการ UNDO   10 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1091 )
ข่าว กบข. (วันที่ ๗ ก.ย. ๕๘)   7 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2307 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 21/2558   1 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 5553 )
ว 573 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีที่ยังมิได้เป็นผู้วายชนม์   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1639 )
บำเหน็จดำรงชีพ   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 2645 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 20/2558   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5047 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี7 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4374 )
ข่าวการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2558   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5431 )
บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี7เพิ่มเติม)   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4415 )
บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี6เพิ่มเติม)   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4006 )
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ (บัญชี 8)   17 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 6577 )
บัญชี 7   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 7094 )
บัญชี 6   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 7063 )
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติม รายชื่อข้าราชการตุลาการที่ได้รับแจ้งจากศาลต่าง ๆ ซึ่งแสดงความประสงค์เลือฯ   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 2933 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
  :: วันที่ 19 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6413 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
  :: วันที่ 4 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 3997 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)