หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่ ก.ต. 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม  
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
ข้อบังคับ  
หนังสือเวียน  
ติดต่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยที่ก.ต.รับรอง  
การเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ทาง E-mail  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข่าว กบข.  
รายชื่อ ก.ต.  
รายชื่อ อ.ก.ต.  
ผู้ดูแลระบบ 


 

 

QR Code สำหรับเข้า Web ก.ต.

แผนที่สำนัก ก.ต.

 

 

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย การสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 11617 )
ตารางวิชาที่ใช้สอบผู้ช่วยฯ ๓ สนาม   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 11826 )
แนวทางการแต่งตั้งผู้บริหารศาล ในวาระ 1 ตุลาคม 2558 (แก้ไข)   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1568 )
แบบแสดงความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการชั้น 3 ในวาระ 1 ตุลาคม 2558   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 974 )
แบบแสดงความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการชั้น 4 ในวาระ 1 ตุลาคม 2558 (แก้ไข)   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 905 )
แบบแสดงความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการซึ่งอยู่ในเกณฑ์เลื่อนชั้น 3 เป็นชั้น 4 ในวาระ 1 ตุลาคฯ   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 778 )
หนังสือสอบถามความประสงค์โยกย้ายวาระ 1 ตุลาคม 58 ของข้าราชการตุลาการชั้น 3 (พร้อมรายชื่อผู้ที่ขฯ   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1125 )
หนังสือสอบถามความประสงค์โยกย้ายวาระ 1 ตุลาคม 58 ของข้าราชการตุลาการชั้น 4 (พร้อมรายชื่อผู้ที่ขฯ   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1176 )
หนังสือสอบถามความประสงค์โยกย้ายวาระ 1 ตุลาคม 58 ของข้าราชการตุลาการซึ่งอยู่ในเกณฑ์เลื่อนชั้น 3ฯ   22 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1089 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 11/2558   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2840 )
สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (วาระโยกย้าย ๑ เมษายน ๒๕๕๘)   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2341 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2558   7 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 3587 )
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ปม ประจำปี 2557   7 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2083 )
คำสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงาน ฯ (ศาลจังหวัดฮอด, ศาลแขวงพัทยา,เวียงป่าเป้า, ทุ่งสง)   27 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1700 )
อัตราว่างสำหรับแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ในวาระ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2096 )
เว็บไซต์ที่ใช้ในการรับสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 16913 )
คู่มือการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (๓ สนาม)   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 9292 )
คำสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว วาระโยกย้าย 1 เม.ย. 2558   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2618 )
ประกาศกำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบ ฯ ๓ สนาม พ.ศ. ๒๕๕๘   10 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 12064 )
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557   10 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2389 )
เอกสารที่ผู้สมัครต้องใช้ในการกรอกใบสมัคร ๓ สนาม ๒๕๕๘   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 12576 )
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 9/2558   7 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 4455 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ ฯ ตามมาตรา ๒๘ (๒)(ก)(ข) (สนามจิ๋ว) พ.ศ.๒๕๕๗
  :: วันที่ 19 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3033 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
ข่าวเลือกซ่อม ก.ต.
  :: วันที่ 4 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 3603 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)